Thông Tin máy chủ

1x

1x

1x

70

1

1x

2

2

EXP & SP

EXP Nhóm

Drop

Cấp

Trade

Gold

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

hot Event

Giờ Buôn

14:00-23:59(T2-T7)

10:00-2:00(CN)

Cướp Cờ

10h45-11:30

20:02–20:45(T3-T5-T7)

Đấu Trường

10h45 – 11:30

20:02–20:45(T2-T4-T6)

Boss HK

21:00(Thứ 3-Thứ 6)

Hàng Đặc Biệt

15h01 - 15h15

21h45 - 21h59

Job status (1/298 Online)

Trader

Thief

Hunter

34.56%

36.91%

28.52%

TOP TÊN NHÂN VẬT LEVEL EXP ĐIỂM TRANG BỊ VÀNG
1 KuPu 70 73,406,954% 881 15,413,647
2 Ares 70 73,406,954% 819 1,680,708
3 Hunter 70 73,406,954% 77 829,987
4 4 _LadyKiller_ 70 73,406,954% 864 209,659
5 5 Veres 70 73,406,954% 810 43,296,362
6 6 CongAnHuyen 70 73,406,954% 668 540,928
7 7 Ko_Sao 70 73,406,954% 722 1,094,823
8 8 Hn_DThuan 70 73,406,954% 801 375,739
9 9 Bii_Boo 70 73,406,954% 823 2,459,926
10 10 _Gau_ 70 73,406,954% 828 714,124
11 11 Damaiyeuem 70 73,406,954% 854 455,250
12 12 Hoai_An 70 73,406,954% 832 437,935
13 13 _NiCoDauDinh 70 73,406,954% 790 314,378
14 14 Den 70 73,406,954% 77 1,524,551
15 15 TieuTam 70 73,406,954% 740 1,090,612
16 16 OcMit 70 73,406,954% 810 25,830,519
17 17 ChetKoNapThe 70 73,406,954% 835 1,256,323
18 18 1st 70 73,406,954% 77 0
19 19 XuDauDe 70 73,406,954% 847 1,421,500
20 20 Ghost 70 73,406,954% 77 66,673
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 XaToRa1985 5 56,985,024% top job 31798953
2 HANgLAu 5 10,858,303% top job 16825635
3 buonthoi 4 18,466,756% top job 9408308
4 4 Paul 4 14,098,623% top job 10425348
5 5 ThaEm1Lan 4 7,853,261% top job 7130166
6 6 BuonXongBan 4 6,864,080% top job 4968773
7 7 allice 4 3,593,554% top job 4482434
8 8 2Vo1Con 4 2,301,048% top job 4756941
9 9 NhanhNhuCat 4 1,152,306% top job 4157224
10 10 __KIRA 4 476,181% top job 9033100
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 500_BoiBoi 4 78,385% top job 11954806
2 500__OngNoi 3 2,210,509% top job 5002828
3 500_OngNgoai 3 670,822% top job 3742507
4 4 500_TieuYeu 3 286,457% top job 3250880
5 5 5OO_MOT_NHAY 2 2,021,717% top job 2481624
6 6 500__CuiBap 2 1,754,435% top job 2003474
7 7 500_HTGIALAM 2 1,550,414% top job 1948210
8 8 500_ALyBaBa 2 1,251,837% top job 1487544
9 9 ChayNhanh 2 1,152,191% top job 1746521
10 10 HHH_Trum 2 942,540% top job 1243695
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 KNH_MrHanHP 4 16,023,749% top job 27812517
2 GN_XinCaiLol 4 11,012,790% top job 22453419
3 KNH_BoGia 4 10,190,394% top job 22376876
4 4 VuaLiDon8x 4 9,562,056% top job 21563600
5 5 Ghostface 4 7,240,089% top job 18680112
6 6 GN_1Vo2Con 4 1,261,851% top job 12664635
7 7 KNH__HuynhHP 4 324,173% top job 11865398
8 8 GN_CongLy 3 8,679,613% top job 11410726
9 9 KNH_HoangATL 3 8,332,628% top job 10955873
10 10 VuToNhatXom 3 8,206,668% top job 10685079