Thông Tin máy chủ

1x

1x

1x

70

1

1x

2

2

EXP & SP

EXP Nhóm

Drop

Cấp

Trade

Gold

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

hot Event

Giờ Buôn

14:00-23:59(T2-T7)

10:00-2:00(CN)

Cướp Cờ

10h45-11:30

20:02–20:45(T3-T5-T7)

Đấu Trường

10h45 – 11:30

20:02–20:45(T2-T4-T6)

Boss HK

21:00(Thứ 3-Thứ 6)

Hàng Đặc Biệt

15h01 - 15h15

21h45 - 21h59

Job status (0/319 Online)

Trader

Thief

Hunter

42.01%

38.87%

19.12%

TOP TÊN NHÂN VẬT LEVEL EXP ĐIỂM TRANG BỊ VÀNG
1 Hades 70 73,406,954% 945 2,127,628
2 Dan_Ha 70 73,406,954% 833 2,096,488
3 KuPu 70 73,406,954% 876 19,472,318
4 4 _LadyKiller_ 70 73,406,954% 465 919,274
5 5 Veres 70 73,406,954% 820 76,112
6 6 CongAnHuyen 70 73,406,954% 739 143,975
7 7 Ko_Sao 70 73,406,954% 731 1,311,896
8 8 Phi_Hong_Can 70 73,406,954% 757 3,793,944
9 9 Ngoc_Chau 70 73,406,954% 750 10,869,619
10 10 JAVHD 70 73,406,954% 824 5,570,417
11 11 Den 70 73,406,954% 775 8,707,831
12 12 Bap 70 73,406,954% 830 1,091,352
13 13 XuDauDe 70 73,406,954% 802 685
14 14 Ghost 70 73,406,954% 799 275,921
15 15 KhaiKaKa 70 73,406,954% 742 81,208
16 16 LamLaoThuc 70 73,406,954% 799 1,356,916
17 17 AnhTuan92 70 73,406,954% 77 940,597
18 18 Icy 70 73,406,954% 915 2,625,609
19 19 __Full__ 70 73,406,954% 778 286,956
20 20 Vin_Diesel 70 73,406,954% 774 2,036,692
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 Cr7_Ronaldo 4 2,852,486% top job 4969164
2 Dora_Mai 3 5,416,326% top job 2183460
3 Paul 3 2,444,530% top job 1982852
4 4 HP_TieulongN 3 2,387,146% top job 1490371
5 5 HNG__BuonLau 3 913,244% top job 2835952
6 6 The_One 3 652,398% top job 14385152
7 7 GN_ToangLuon 2 1,606,428% top job 2175419
8 8 BuonAnMay 2 1,486,112% top job 1937738
9 9 4er2343432 2 1,433,263% top job 379525
10 10 tapdubuon 2 1,272,636% top job 315876
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 DungCoVanXin 2 676,065% top job 820724
2 su__8617 2 489,427% top job 591703
3 ChiPheo 2 397,246% top job 735978
4 4 XomChaY 2 292,929% top job 462513
5 5 5OO_Hoa10Gio 2 254,391% top job 345264
6 6 500_Hinata 2 215,368% top job 292873
7 7 500__OngNoi 2 154,138% top job 248647
8 8 HNG_CaRoPhi 2 144,298% top job 319369
9 9 Esly 2 115,664% top job 322213
10 10 _BeTapCuop_ 2 110,977% top job 182458
TOP TÊN JOB LEVEL EXP NGHỀ ĐÓNG GÓP
1 _DeAnLam_ 3 278,145% top job 3353246
2 OLY_Scorpius 2 2,167,616% top job 2451146
3 _Interpon_ 2 2,040,208% top job 2311352
4 4 _CSGT_ 2 1,888,283% top job 2085689
5 5 FBI___ 2 1,790,216% top job 2173808
6 6 OLY_BoGia 2 1,270,608% top job 1595862
7 7 GN_XinTaoTka 2 1,247,810% top job 1327169
8 8 CTO_OhhNoo 2 691,636% top job 853196
9 9 GN_JamesBond 2 538,345% top job 614068
10 10 OLY_XinKoTha 2 535,682% top job 608981