TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:39:50

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật ChetKoNapThe
Nhân Vật ChetKoNapThe
Tên: ChetKoNapThe
Level: 70
Guild: OLYMPUS
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 22:35:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_B

Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 645 ~ 749 (+12%)
Mag. atk. pwr. 1129 ~ 1341 (+45%)
Durability 124/70 (+6%)
Attack rating 151 (+77%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 122.1 % ~ 145.4 % (+19%)
Mag. reinforce 207.8 % ~ 254 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.1 (+6%)
Mag. def. pwr. 134.2 (+3%)
Durability 104/65 (+3%)
Parry rate 22 (+25%)
Phy. reinforce 13 % (+6%)
Mag. reinforce 27.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 106.6 (+0%)
Durability 140/64 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 21.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 86.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 185.3 (+0%)
Durability 145/66 (+0%)
Parry rate 26 (+0%)
Phy. reinforce 17.5 % (+0%)
Mag. reinforce 37.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 44.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 94 (+19%)
Durability 140/64 (+3%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.4 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 70 (+25%)
Mag. def. pwr. 150.4 (+41%)
Durability 116/74 (+58%)
Parry rate 21 (+6%)
Phy. reinforce 14.2 % (+29%)
Mag. reinforce 30 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 59 (+0%)
Mag. def. pwr. 126.1 (+0%)
Durability 143/65 (+0%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 12 % (+0%)
Mag. reinforce 25.6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.2 (+22%)
Mag. absorption 18.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.5 (+22%)
Mag. absorption 21.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.8 (+16%)
Mag. absorption 15.8 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.8 (+22%)
Mag. absorption 15.9 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATECREW_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
ChetKoNapThe