TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:38:36

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật YeuEmLaDung
Nhân Vật YeuEmLaDung
Tên: YeuEmLaDung
Level: 47
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 23:52:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_06_BASIC

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 250 ~ 302 (+0%)
Mag. atk. pwr. 399 ~ 482 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 77 % ~ 93.1 % (+0%)
Mag. reinforce 123.2 % ~ 148.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 42
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
2196 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 2196
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_CA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 24.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 31.5 (+0%)
Durability 67/67 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 8.5 % (+0%)
Mag. reinforce 11.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 35
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_SA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 23.9 (+0%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 6.8 % (+0%)
Mag. reinforce 8.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 33
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_BA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 44.3 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 11.5 % (+0%)
Mag. reinforce 15.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 37
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_AA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 16.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 21.3 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 6.2 % (+0%)
Mag. reinforce 8.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_LA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 34.8 (+0%)
Durability 67/67 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 9.2 % (+0%)
Mag. reinforce 12.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_05_FA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 28.5 (+0%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 7.9 % (+0%)
Mag. reinforce 10.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9.1 (+16%)
Mag. absorption 9.2 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 10.7 (+0%)
Mag. absorption 10.7 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.1 (+35%)
Mag. absorption 7.1 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.8 (+3%)
Mag. absorption 8.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ARABIA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
YeuEmLaDung